آموزش های مرتبط با Premiere Elements

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Premiere Elements است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Premiere Elements 2021
Learning Premiere Elements 2020
Learning Premiere Elements 2019
Learning Premiere Elements 15
Learning Premiere Elements 14
Learning Premiere Elements 13
Learning Premiere Elements 12
Learning Premiere Elements 11
Creating a Mini Documentary with Premiere Elements
Premiere Elements 10 Essential Training
Learning Premiere Elements 9