آموزش های مرتبط با Pro Tools

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Pro Tools است که تعداد آن ها 47 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Tips and Tricks for Modern Producers
Tips and Tricks for Modern Producers
Microphone Techniques: Essentials
Pro Tools 2019 Essential Training: 110 - Advanced Techniques
Pro Tools 2019 Essential Training: 101 - The Basics
The Songwriting Process
Audio Techniques for Film, Video, and Multimedia Weekly
Tips and Tricks for Modern Producers
Real Recording School Weekly
Pro Tools: Virtual Instruments
Fundamentals of Pro Audio Equipment
Pro Tools: AudioSuite Plugins
Introduction to Video Sound Design
Pro Tools 12 Essential Training: 110
A Mix Engineer's Glossary of Techniques
Pro Tools 12 Essential Training: 101
Music Production: Techniques and Concepts
Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Pro Tools
Mixing Techniques for Pop Music Part 2
Audio Mixing Master Class
Mixing Techniques for Pop Music Part 1
Music Production Secrets
Pro Tools 12 Essential Training
Learning Pro Tools
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.1.x & Pro Tools
Learning Synth Programming: Beyond the Basics
Mixing an EDM Track
Mixing a Modern Jazz Track
Waves Plug-ins: Mixing Techniques
Learning Songwriting: Pro Tools
Learning Synth Programming
Get In the Mix with Pro Tools
Pro Tools 11 Essential Training
Producing Music for Advertisements
Music Production Secrets: Larry Crane on Mixing
Pro Tools 11 New Features
Music Production Secrets: Larry Crane on Recording
Pro Tools: Mixing a Short Film
Audio Mastering Techniques
Mixing a Hip-Hop and R&B Song in Pro Tools
Remixing Techniques: Arranging and Song Form
Remixing Techniques: Time Stretching
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.0.9 & Pro Tools
Mixing a Rock Song in Pro Tools
Pro Tools: Mixing and Mastering
Pro Tools 10 Essential Training
Pro Tools 10 New Features
Audio Mixing Bootcamp
Pro Tools: Music Editing for TV and Film
Pro Tools: Audio for Film and Video
Pro Tools: Filmscoring
Pro Tools: Editing Drums Using Beat Detective and Sound Replacer
Pro Tools: Pitch Correction with Antares Auto-Tune Evo
Mixing and Mastering with Pro Tools