آموزش های مرتبط با Reason

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Reason است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Reason 10
Learning Reason 9
Learning Songwriting: Reason
Learning Reason 8
Reason 8 First Look
Learning Synth Programming: Beyond the Basics
Learning Synth Programming
Learning Reason 7
Remixing Techniques: Arranging and Song Form
Learning Reason 6.5
Remixing Techniques: Time Stretching