آموزش های مرتبط با XML

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با XML است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

XML Essential Training
XML Essential Training
Learn API Documentation with JSON and XML
Working with Data on the Web
InDesign CS5: Dynamic Publishing Workflows in XML