آموزش های مرتبط با Revit Architecture

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Revit Architecture است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Revit 2020: Essential Training for Architecture (Metric)
Revit Architecture: Designing a House
Revit 2019: Essential Training for Architecture (Metric)
Revit 2019: New Features for Architecture
Revit 2018: New Features for Architecture
Revit 2018: Essential Training for Architecture (Metric)
Revit: Create Signage Plans
Project Soane: Recover a Lost Monument with BIM
Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting