آموزش های مرتبط با Google Calendar

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Calendar است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating an Editorial Calendar
Google Calendar Essential Training
Managing Your Calendar for Peak Productivity
Migrating from Google Apps to Office 365 Business or Enterprise
Migrating from Gmail and Google Calendar to Outlook
Team Collaboration in G Suite
Migrating from Google Apps to Office Home & Student 2016
Google Calendar Advanced Tips and Tricks
Creating an Editorial Calendar
Google Calendar Essential Training (2016)
Migrating from Google Apps to Office 2013