آموزش های مرتبط با Office for Mac

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Office for Mac است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Outlook 2019 for Mac Essential Training
Excel for Mac 2016: Shortcuts
Office for Mac 2016 New Features