آموزش های مرتبط با iPhone

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iPhone است که تعداد آن ها 17 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Marketing on Instagram
Photography Foundations: Mobile Photography
iOS 13 and iPadOS: iPhone and iPad Essential Training
iOS 13 and iPadOS: iPhone and iPad New Features
iOS 12: iPhone and iPad Essential Training
iOS 12: iPhone and iPad New Features
Marketing on Instagram
Learning iPhone and iPad Security
Learning iPhone and iPad Security
iOS 11: iPhone and iPad Essential Training
iOS 11: iPhone and iPad New Features
Office for iPad and iPhone Essential Training
Visio on Mobile and Visio Online: First Look
Instagram for Business (2016)
iOS 10: iPhone and iPad Essential Training
iOS 10: iPhone and iPad New Features
Mobile Photography Weekly
Mobile for Business: Setting Up Your iPad and iPhone
Google Docs and Sheets on iOS First Look
iPhone 5s Photography
iOS 7: iPhone and iPad Essential Training
Setting Up Your Mobile Office to Work from Anywhere
iOS 6: iPhone and iPod touch Essential Training
iOS 5: iPhone and iPod touch Essential Training