آموزش های مرتبط با Page Layout

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Page Layout است که تعداد آن ها 92 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop 2021 New Features
Designing a Brochure
Matthew Hoffman: How a Kind Word Can Make the World Better
Designing an Annual Report in InDesign
Time-Saving Tips Using InDesign
Photoshop-Illustrator-InDesign Powercombo for Design
Affinity Publisher Essential Training
Photoshop 2020 One-on-One: Fundamentals
Photoshop 2020 One-on-One: Fundamentals
Developing a Style Guide
InDesign 2020 Essential Training
InDesign 2020 New Features
Photoshop 2020 New Features
Designing with Grids in InDesign
Time-Saving Tips Using Photoshop
Learning Catalog Design
Learning Canva
InDesign: Publish Online
Designing a Book
GIMP Essential Training
Adobe Dimension: Photo Shoot Composite
Magazine Design Start to Finish: The Inside Pages
Photoshop CC 2019 One-on-One: Fundamentals
InDesign Quick Start
InDesign CC 2019 Essential Training
Photoshop CC 2019 New Features
Learning Adobe Spark Post
Magazine Design Start to Finish: The Cover
Package Design Project: Paperboard Food Packaging
InDesign CC 2018: EPUB
Design a High-Impact Sell Sheet
Photoshop for the In-House Designer
Designing a Resume for Creatives
InDesign CC: Designing a Magazine Layout
Creating Accessible PDFs
Layout and Composition: Advanced Principles
Introduction to Graphic Design
Adobe Dimension: Photo Shoot Composite
Photoshop for Designers: Designing with Grids and Guides
Illustrator: Designing with Grids and Guides
Magazine Design: Getting Started
InDesign CC 2018 Essential Training
InDesign CC 2018 New Features
Photoshop CC 2018 New Features
Before & After: Less is More
InDesign for the In-House Designer
Affinity Designer Essential Training
Design a Newsletter
Learning Package Design
FrameMaker 2017 Essential Training
InDesign: Advanced Styles
Adobe Mobile Apps For Designers
Learning InCopy
InDesign CC 2017 Essential Training
Cert Prep: Adobe Certified Associate InDesign
InDesign CC 2017 New Features
Learning Graphic Design: Layouts
Fast Easy Cover Design
InDesign: Typography Part 2
FrameMaker 2015 Essential Training
InDesign: Typography Part 1
CorelDRAW X8 Essential Training
QuarkXPress 2016 Essential Training
Learning Graphic Design: Presentations
InDesign: Elements of a Layout
InDesign: Publish Online
Adobe Illustrator: Variable Data
Affinity Designer Essential Training (2016)
InDesign for Editors
Introduction to Graphic Design (2016)
Creating an InDesign Booklet Using XML
InDesign: Scripting Made Easy
Creating a Poster with Adobe Mobile Apps
Accelerated Design with Comp CC and InDesign
Adobe Mobile Apps First Look
InDesign: Designing Templates
InDesign: Working with Photoshop and Illustrator
Learning Graphic Design: Set Perfect Text
InDesign: Tables
Designing a Letterhead System
InDesign Quick Start
Universal Principles of Design
InDesign CC 2015 Essential Training
InDesign CC 2015 New Features
Layout and Composition: Grids
Graphic Design Tips & Tricks Weekly
Learning Canva
Photoshop Variables: Game Production Art
Learning Graphic Design: Cropping Photographs
Creating HTML Layouts with InDesign
Designing a Brochure
Adobe Comp CC First Look
Branding for Designers
Introducing InDesign
InDesign: Creating Long Documents
Learning Graphic Design History
The 33 Laws of Typography
F2 Design: Letterpress Printing and Poster Design
Adapting a Print Layout for Digital Publishing
InDesign: Layout and Composition
InDesign CC 2014 New Features
Layout and Composition: Marketing Collateral
InDesign CC 2014 Quick Start
Designing a Print Ad
InDesign: Data Merge and Database Publishing
Adapting an English Layout into Spanish with InDesign
Graphic Design Foundations: Layout and Composition
Designing with Grids in InDesign
Word and InDesign: Integration
InDesign CC 2013 Essential Training
Learning Graphic Design: Techniques
Designing a Book
InDesign: Beyond the Essentials
Designing an Invitation
Learning Graphic Design: Things Every Designer Should Know
InDesign: Multilingual Publishing Strategies
Developing Brand Identity Collateral
InDesign CS6: EPUB Kindle and iPad
Developing a Style Guide
Designing a Magazine Cover
CorelDRAW Essential Training
InDesign: Typography (2012)
InDesign CS6 Essential Training
FrameMaker 10 Essential Training
Learning InDesign (2011)
InDesign CS5 Essential Training
Designing a Magazine Layout (2009)