آموزش های مرتبط با Vimeo

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Vimeo است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Vimeo Projects for Creative Professionals (2013)
Learning Online Social Video (2013)
Vimeo Essential Training (2013)