آموزش های مرتبط با Typography

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Typography است که تعداد آن ها 55 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Typography: Type in Motion
Developing a Style Guide
Logo Design: Techniques
Learning Adobe Fonts (Formerly Typekit)
Designing a Book
Adobe Illustrator for Video and 3D
Photoshop for Designers: Type Effects (2018)
Font Management Essential Training
Designing a Resume for Creatives
Design an Italic Typeface
Photoshop for Designers: Type Essentials
Type Tips Weekly
Introduction to Graphic Design
Design a Condensed Sans Serif Typeface
Before & After: Less is More
Creating a Font for Apps and Games with Glyphs
Learning Type Design
Learning to Set Display Type
Learning Calligraphy
Learning Graphic Design: Layouts
Glyphs App Essential Training
InDesign: Typography Part 2
InDesign: Typography Part 1
Introduction to Graphic Design (2016)
Lettering Comic Books with Illustrator
Advanced Typography: Transmedia
Learning Graphic Design: Set Perfect Text
InDesign: EPUB Typography
Textured Type Techniques
Graphic Design Tips & Tricks Weekly
Branding for Designers
Graphic Design: Informational Sign Redesign
Drawing Vector Graphics: Hand Lettering
Learning Graphic Design History
Logo Design: Techniques
The 33 Laws of Typography
Designing a Typographic Punk Album Art
Designing a Typographic Swiss-Style Poster
Designing a Typographic Bauhaus Book Cover
Typography: Choosing and Combining Typefaces
Designing a Typographic Art Deco Postcard
Typography: Working with Grids
Creating 3D Type in Photoshop
Helvetica
Designing a Typographic Grunge Poster
Designing a Typographic Constructivist Poster
Designing a Typographic Dada Poster
Designing a Typographic Art Nouveau Poster
Designing a Typographic Victorian Ad
Font Management Essential Training
Typography: Hierarchy and Navigation
Typography: Color Contrast and Scale
Learning Graphic Design: Techniques
Designing a Book
Learning Graphic Design: Things Every Designer Should Know
Graphic Design Foundations: Typography
The Creative Spark: Title Case, Typographic Artisans
Photoshop CS6: Text
Developing a Style Guide
InDesign: Typography (2012)
Choosing and Using Web Fonts
Illustrator: Type and Text
Typography for Web Designers
Photoshop for Designers: Type Essentials
Creative Inspirations: Doyald Young, Logotype Designer
Margo Chase's Hand-Lettered Poster: Start to Finish