آموزش های مرتبط با Music Notation

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Music Notation است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Sibelius Ultimate 2019 Essential Training: Beyond the Basics
Sibelius Ultimate 2019 Essential Training: The Basics
Sibelius 8 Essential Training: 101
Learning Music Notation
Finale 2014 Essential Training
Sibelius 7 Essential Training
Finale 2012 Essential Training
Sibelius 6 Essential Training