آموزش های مرتبط با Kafka

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Kafka است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Stream Processing Design Patterns with Kafka Streams
Learn Apache Kafka for Beginners
Kafka Essential Training