آموزش های مرتبط با Certified Information System

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Certified Information System است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CISSP Cert Prep: 4 Communication and Network Security
CISSP Cert Prep: 3 Security Architecture and Engineering