آموزش های مرتبط با Confluence

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Confluence است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Confluence 2018
Learning Confluence
Installing and Administering Atlassian Confluence