آموزش های مرتبط با RX

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با RX است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning iZotope RX 6
iZotope RX 4: Repairing and Enhancing Audio
iZotope RX 4 First Look