آموزش های مرتبط با Tinkercad

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Tinkercad است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Tinkercad
Learning Tinkercad
Tinkercad: Modeling Custom Designs for 3D Printing
Designing a Replacement Part using 3D printing