آموزش های مرتبط با Photoshop Mix

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Photoshop Mix است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop and Lightroom Classic CC: Mobile, Desktop, and Cloud
Creating a Photo Composite Illustration with Adobe Apps
Adobe Mobile Apps First Look