آموزش های مرتبط با Photoshop Sketch

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Photoshop Sketch است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Drawing with Photoshop Sketch
Creating a Photo Composite Illustration with Adobe Apps
Adobe Mobile Apps First Look
Learning Adobe's Line and Sketch Apps