آموزش های مرتبط با Yammer

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Yammer است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Configure and Manage Workload Integrations
Yammer 2018 Essential Training
Yammer 2016 Essential Training