آموزش های مرتبط با KOMPLETE

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با KOMPLETE است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning KOMPLETE 11
MASCHINE: Using KOMPLETE Sounds
EDM Production Techniques: Extreme Sound Mangling