آموزش های مرتبط با OneDrive

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با OneDrive است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Configure and Manage OneDrive and Teams
Microsoft Cloud Fundamentals: SharePoint Online, OneDrive, and Teams
Learning OneDrive
OneDrive Quick Tips
Time Management Fundamentals with Microsoft Office
OneDrive for Business Essential Training
Learning OneDrive
Microsoft Cloud Services: SharePoint Online, OneDrive, and Skype for Business Online
Team Collaboration in Office 365
OneDrive for Business Essential Training
Windows 10 for IT Pros