آموزش های مرتبط با MASCHINE

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با MASCHINE است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

MASCHINE and Ableton Live: Integrating the Apps
MASCHINE: Using KOMPLETE Sounds
MASCHINE: Beat Making
Learning Maschine 2