آموزش های مرتبط با Wireshark

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Wireshark است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Operating System Forensics
Wireshark: Packet Loss and Recovery
Network Forensics
Security Testing Essential Training
Wireshark: VoIP
Learning Vulnerability Management
Wireshark: Advanced Tools and Techniques
Wireshark: Functionality
Wireshark Essential Training
Practical Software-Defined Networking: 6 The OpenFlow Protocol
Wireshark: Malware and Forensics
Building Your Technology Skills
Troubleshooting Your Network with Wireshark
Protecting Your Network with Open-Source Software