آموزش های مرتبط با Groups

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Groups است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Collaboration: SharePoint, Teams, and Groups
Google Groups Essential Training