آموزش های مرتبط با Photos for OS X

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Photos for OS X است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photos for macOS: Advanced Editing Extensions
Photos for macOS Essential Training
Photos for OS X Essential Training
Creating Cards Calendars and Books with Photos for OS X
Photos for OS X: Enhancing Images
Learning Photos for OS X