آموزش های مرتبط با Comp

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Comp است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Accelerated Design with Comp CC and InDesign
Adobe Mobile Apps First Look
Adobe Comp CC First Look