آموزش های مرتبط با Apple Watch

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Apple Watch است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Apple watchOS 3 New Features
Apple Watch Tips and Tricks
Apple watchOS 2 New Features
Building a Calculator for Apple Watch
Learning Apple Watch