آموزش های مرتبط با Blackmagic Design Fusion

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Blackmagic Design Fusion است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

3D Tracking and Fusion Compositing
Fusion: Creating Motion Graphics
Learning Fusion 7
VFX Techniques: Compositing an Explosion with Fusion 7