آموزش های مرتبط با Keras

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Keras است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Neural Networks and Convolutional Neural Networks Essential Training
Building Deep Learning Applications with Keras 2.0