آموزش های مرتبط با CATIA

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با CATIA است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CATIA V5: Class A Surfacing
CATIA V5: Design for Injection Molding
CATIA V5: Surfacing
Learning CATIA v5