آموزش های مرتبط با CSA+

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با CSA+ است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

CySA+ Cert Prep: The Basics
Cybersecurity Analyst+ (CS0-001) Cert Prep: First Look