آموزش های مرتبط با Accubid

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Accubid است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced Trimble Accubid Classic Pro
Learning Trimble Accubid ChangeOrder
Construction Estimating Bid Recap
Construction Estimating Extension
Construction Estimating Takeoff
Learning Construction Estimating
Learning Trimble Accubid Pro