آموزش های مرتبط با Microsoft Forms

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Microsoft Forms است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Modern Project Management in Microsoft 365
Microsoft Forms Essential Training
Microsoft Forms First Look