آموزش های مرتبط با Autodesk 360

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Autodesk 360 است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

BIM Manager: Managing BIM 360
Learning BIM 360 Glue