آموزش های مرتبط با HitFilm Express

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با HitFilm Express است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating an Online Video Ad: 2 Editing, Uploading, and Marketing
Learning HitFilm Express
HitFilm Express: Creating a Presentation Video
Making Video 2: Teach Something