آموزش های مرتبط با MicroStation

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با MicroStation است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Migrating from MicroStation to AutoCAD
MicroStation V8i: References
Migrating from AutoCAD to MicroStation Intermediate
Migrating from AutoCAD to MicroStation
Migrating from MicroStation V8i to CONNECT
MicroStation: Plotting in V8i
MicroStation 3D Essential Training
Learning Bentley MicroStation