آموزش های مرتبط با UAD-2 / Apollo

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با UAD-2 / Apollo است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Apollo
Learning Universal Audio UAD-2/Apollo