آموزش های مرتبط با Capture One Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Capture One Pro است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Capture One Pro 12 Essential Training
Portrait Photography: High School Seniors
Capture One Pro 11 Essential Training
Migrating from Lightroom Classic CC
Capture One Pro 10 Essential Training
Capture One Pro 10: Retouching
Advanced Capture One Pro: Library Management
Capture One Pro 9 Essential Training
Learning Capture One Pro 8