آموزش های مرتبط با Capture One Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Capture One Pro است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Capture One Pro 20 Essential Training
Capture One Pro 12 Essential Training
Portrait Photography: High School Seniors
Capture One Pro 11 Essential Training
Migrating from Lightroom Classic CC
Capture One Pro 10 Essential Training
Capture One Pro 10: Retouching
Advanced Capture One Pro: Library Management
Capture One Pro 9 Essential Training
Learning Capture One Pro 8