آموزش های مرتبط با Final Draft

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Final Draft است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Screenwriting with Final Draft 10
Creating a Short Film: 02 Writing
Learning Screenwriting with Final Draft 9