آموزش های مرتبط با X-Particles

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با X-Particles است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

X-Particles 4 for Cinema 4D Essential Training
X-Particles 3 for Cinema 4D Essential Training