آموزش های مرتبط با Pandas

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Pandas است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Python for Data Visualization
pandas Essential Training
Python for Data Science Essential Training
pandas for Data Science
Python: Data Analysis