آموزش های مرتبط با System Center Configuration Manager

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با System Center Configuration Manager است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning System Center Configuration Manager
Manage Apps with Configuration Manager
Extending the Management Scope of Configuration Manager
Configuration Manager: Configure and Maintain a Management Infrastructure
Learning System Center 2016 Orchestrator
Microsoft System Center Configuration Manager Essential Training
Learn System Center 2016: Virtual Machine Manager
Learning System Center 2016 Endpoint Protection
Learn System Center 2016: Operations Manager
Learning System Center Configuration Manager
Learning Windows 10 Deployment with Microsoft Deployment Toolkit 2013