آموزش های مرتبط با Apple TV

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Apple TV است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Apple tvOS App Development
Converting iOS 9 Apps into Apple TV Apps
Learning Apple TV