آموزش های مرتبط با Bluebeam

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Bluebeam است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Bluebeam 2019
Bluebeam: Tips and Tricks
Construction Industry Weekly
Construction Management: Reading Drawings & Specifications
Construction Drawings: BlueBeam for the iPad
Learning Bluebeam