آموزش های مرتبط با Surface

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Surface است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Working with Computers and Devices
Learning Microsoft Surface and Other 2-in-1s
Learning Microsoft Surface and Other 2-in-1s
Learning Microsoft Surface and Other 2-in-1s
Learning Surface 3 and Surface Pro 3