آموزش های مرتبط با Keying

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Keying است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

PFTrack Essential Training
Green Screen Techniques for Video and Photography
Video Green Screen Workflows
After Effects Guru: Keying with Keylight
VFX Keying: Master Course