آموزش های مرتبط با Mac OS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Mac OS است که تعداد آن ها 13 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

macOS Catalina Essential Training
macOS Catalina New Features
macOS Quick Tips
macOS Mojave Essential Training
macOS Mojave New Features
iOS Development: Architecture
Computer Literacy for Mac
Making Your Own CocoaPod with Swift
macOS High Sierra Essential Training
macOS High Sierra New Features
iOS App Development: Design Patterns for Mobile Architecture
macOS Sierra Tips and Tricks
macOS Sierra for IT Administrators
Customizing Macs for Accessibility and Ease of Use
macOS Sierra New Features
macOS Sierra Essential Training
Mac OS X El Capitan Tips and Tricks
Monday Productivity Pointers