آموزش های مرتبط با Experience Design

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Experience Design است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Designing and Prototyping a Website with Adobe XD
Developing a Design System with Adobe XD
Designing and Prototyping a Mobile App with Adobe XD
Learning Adobe XD
Adobe Experience Manager for Marketers
Adobe XD New Features
Adobe XD: Design a Website
Adobe XD First Look