آموزش های مرتبط با SharePoint Online

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SharePoint Online است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Collaboration: SharePoint, Teams, and Groups
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
SharePoint and Digital Transformation: Sites for Collaboration and Communication
SharePoint Online 2017: Beyond the Basics
SharePoint: Customizing with Themes and CSS
Learning SharePoint Online
SharePoint Online Essential Training